Avainsana: muuttujat

  • Tehdään datasta selkeämpää

    Taulukoiden ja kuvaajien otsikointi voi olla liian monitulkintaista, kun otsikot yritetään pitää lyhyinä. Raportissa voi olla erillinen välilehti, jossa otsikoiden sisällöt on kirjoitettu auki. Raporttia tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota yleiseen johdonmukaisuuteen.